12 NİSAN 2023

12 NİSAN 2023 DOKTORLARIN TIBBİ MÜDAHALEDEN VEYA MÜDAHALESİZLİKTEN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU