Girdi yapan admin

BİLİŞİM SUÇLARINI ÖNLEMEK AMACIYLA İNTERNET KULLANICILARI IÇIN BİLİŞİM CEZA HUKUKU BILINCI PROJESI

Bilişim sistemlerini kullananlara yönelik risklerin gerçekleşmesini önlemek için SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE  DEVLET KURUMLARININ İŞBİRLİĞİNE, konunun öncelikle ele alınıp kamuoyu tarafından benimsenmesine, politika ve çözüm üretmek üzere KORUYUCU-ÖNLEYİCİ-DESTEKLEYİCİ hizmetlerin planlanması ve yürütülmesi kapsamında;

UZLAŞMA TEKLİFİ

Uzlaştırma bürosuna gönderilen dosyanın uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet Savcısı tarafından incelenmesi sonucunda, gönderme kararına esas suçun uzlaştırma kapsamında kaldığının anlaşılması halinde uzlaştırmacı görevlendirilmesi, Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı tarafından belirlenen listeye göre ilgili Cumhuriyet Savcısının onayı ile yapılır. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı yargı çevresinde yeteri kadar uzlaştırmacı bulunmaması halinde en yakın Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı […]

BİLİŞİM SUÇLARI

Genel Olarak Çağımızda hızlı bir şekilde gelişen ve değişen teknoloji nedeniyle,  sınırları belirli olan bir bilişim suçları tanımı yapmak zor olmakla birlikte bilişim suçları genel olarak , “bilişim sistemlerine hukuka uygun erişim sağlayarak veya hukuka aykırı olarak erişimde bulunarak, bilişim sistemleri aracılığıyla bilişim sistemini ya da bu sistemde yer alan veri ya da verileri bilişim […]

BİLİŞİM SUÇLARI VE BİLİŞİM CEZA HUKUKU

Ceza hukukunda bilişim suçları kavramı hızla değişmekte ve gelişmekte olup,  işlenme şekilleri öngörülemeyecek şekilde uygulamada karşımıza çıkmakta ve ceza hukukunun önemli ve problemli alanlarından biri oluşturmaktadır.  5237 sayılı TCK’nın bilişim suçlarının unsurlarını değiştirerek bağımsız suçlar olarak bilişim alanında suçlar başlığı altında yeniden ele alması, önemli bir gelişme olmakla birlikte, kurumun uygulama alanının ve bilişim suçlarının, […]

CİNSEL SALDIRI

Cinsel saldırı Madde 102- (Değişik: 18/6/2014-6545/58 md.) (1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. (2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, […]

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARDA ONARICI ADALET KAVRAMI OLARAK UZLAŞMA

1. GENEL OLARAK             Ceza hukukunda uzlaşma kavramı 2016 ve 2017 yıllarında yapılan yasal düzenlemeler (yasa ve yönetmelik)  doğrultusunda hızla değişmekte ve gelişmekte olup,  uzlaşma kurumunun etkinlik alanının gelişmesi uygulamada önemli ve problemli alanlar oluşturmaktadır.  Yeni suç tiplerinin uzlaşma kapsamına alınmış olması önemli bir gelişme olmakla birlikte, kurumun uygulama alanının altyapı yetersizlikleri nedeniyle uygulamada ciddi […]

SORU VE CEVAPLARLA GENEL OLARAK MEŞRU SAVUNMA

MEŞRU SAVUNMA NEDİR ? Meşru savunma, failin kendisine veya üçüncü bir şahsa ait bir hakka yönelmiş olan,gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı mu- hakkak olan haksız bir saldırıyı o andaki durum ve koşullara göre genel olarak saldırı ile orantılı bir biçimde defetmek halini ifade eder. MEŞRU SAVUNMANIN KOŞULLARI NELERDİR? Bir olayda meşru savunmanın oluştuğunun kabul edilebilmesi için […]