BİLİŞİM SUÇLARINI ÖNLEMEK AMACIYLA İNTERNET KULLANICILARI IÇIN BİLİŞİM CEZA HUKUKU BILINCI PROJESI

Bilişim sistemlerini kullananlara yönelik risklerin gerçekleşmesini önlemek için SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE  DEVLET KURUMLARININ İŞBİRLİĞİNE, konunun öncelikle ele alınıp kamuoyu tarafından benimsenmesine, politika ve çözüm üretmek üzere KORUYUCU-ÖNLEYİCİ-DESTEKLEYİCİ hizmetlerin planlanması ve yürütülmesi kapsamında;

Bilişim sistemlerini  alanında erken uyarı,  bilişim sistemi kullanıcıların henüz korunma ihtiyacı içinde olmanın risklerini fark ederek gereken yönlendirmelerin ilgili birimlerle yapılarak tedbirlerin alınması ve  bilişim sistemi kullanıcılarına yönelik tehlikenin henüz ortaya çıkmadan giderilmesidir.  

İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Savcısı Dr. Cengiz APAYDIN tarafından bilişim sistemi kullanıcıları için “ Bilişim Ceza Hukuku Bilinci” eğitimlerinin verilmesi kararının alındığı, alınan karar doğrultusunda bilişim sistemi kullanıcıları  için “ Bilişim Ceza Hukuku Bilinci” eğitimleri verilerek önleyici ceza hukuku çalışmaları kapsamında bilişim sistemi kullanıcılarını bir suçun mağduru ya da sanığı olmaktan kurtarmaya yönelik farkındalık yaratılması amaçlanmaktadır.

   1-Bilişim sistemi kullanıcıları için “ Bilişim Ceza Hukuku Bilinci” seminerlerinin verilmesine,

   2- Bu süreçte  İçin “Bilişim Suçları ve Bilişim Ceza Hukuku ”  isimli kitabının eğitim verilecek olan bilişim sistemi kullanıcılarına   dağıtılmasına. 

  3- Bilişim sistemi kullanıcıları için “ Bilişim Ceza Hukuku Bilinci” sağlamaya yönelik WEB sayfası oluşturulmasına.

 HEDEFLER:

Hedef/1- Bilişim sistemi kullanıcıları için “ Bilişim Ceza Hukuku Bilinci”  ilişkin riskleri önceden fark etmeleri ve gerekli yönlendirmelerle önleme çalışmalarının önemini benimseyerek desteklemeleri için anlayış değişiminin yerleşmesi ve böylelikle kurumların bu konuda daha aktif rol almalarını sağlamak.

Hedef/2- Bilişim sistemi kullanıcıları için “ Bilişim Ceza Hukuku Bilinci”   bakımından risk oluşturan durumlarda başvurulabilecek, güvenilir bir başvuru biriminin ve ön değerlendirme sürecinin oluşturulmasını sağlamak.

Hedef/3–  Bilişim sistemi kullanıcıları için  koruma sisteminin önleme odaklı ve disiplinler arası işbirliği ile çalışır hale gelmesini sağlamak.

Hedef/4– Bilişim sistemi kullanıcılarını bilişim suçlarının mağduru ya da sanığı olmaktan    koruyucu ve önleyici hizmetler konusunda bilinçlendirilmesini, erken uyarı ve yönlendirme mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak.

Hedef/5- Bu tür koruyucu önlemler sayesinde bilişim sistemi kullanıcıları için  bilişim suretiyle dolandırıcılık, hırsızlık, bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme, bilişim sistemini bozma, engelleme, bilişim sistemindeki verileri yok etme, değiştirme başka bir yere gönderme veya kredi kartının kötüye kullanılması olaylarının önlenmesi, belirlenmesi, bildirilmesi, yetkili makama havale edilmesi, soruşturulması, tedavisi ve izlenmesi için gerekli olduğu takdirde adliyenin işe el koyması olduğu kadar durumun gereklerine göre  bilişim sistemi kullanıcılarına gereken desteği sağlamak.

                    BİLİŞİM SİSTEMİ KULLANICILARI İÇİN CEZA HUKUKU BİLİNCİ PROJESİNİN TEMEL AMACI , BİLİŞİM SİSTEMİ KULLANICILARI İÇİN CEZA HUKUKU  BİLİNCİ FARKINDALIĞI OLUŞTURMAK SURETİYLE SUÇ ORANINI AZALTMAYI, BİLİŞİM SİSTEMİ KULLANICILARINI BİLİŞİM SUÇLARININ MAĞDURU YA DA SANIĞI OLMAKTAN KURTARARAK  HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMAYI VE TOPLUMSAL BARIŞI SAĞLAYARAK GELİŞMEYİ SAĞLAMAYI HEDEFLEMEKTEDİR. 

CENGİZ APAYDIN

                                                                                   CUMHURİYET SAVCISI