ÇOCUKLAR İÇİN SİYASİ HAKLAR – YAŞAMA HAKKI

Hukuk, toplumdaki kişisel çıkar çatışmalarını önleyerek toplumsal yaşamın güvenli bir biçimde tesisini ve sürekli, istikrarlı bir şekilde devamlılığını sağlar. Kişinin canını kaynağı ne olursa olsun her çeşit haksız saldırıya karşı koruyacak kurallar öngörür, önlemlerin alınmasının normatif altyapısını kurar, öngörülen kuralların hayata geçirilmesini örgütler ve denetimini sağlayacak mekanizmaları ve kurumsal yapıyı öngörür. Kısacası kişilerin maddi ve manevi haklarına sahip olmayı ve güven içinde kullanabilmelerine imkân verir. Bireylerin kaba kuvvet kullanmalarını engelleyerek güçlünün zayıf üzerinde baskı kurmasını, böylece toplumda kargaşa, kaosu ve anarşiyi önler[1]. Yaşam hakkı, çocuğun yaşama ve uygun yaşam standartlarına sahip olma, tıbbi bakım, beslenme, barınma gibi temel gereksinmelerinin karşılanmasını öngören hakları içerir[2]. Yaşam hakkı devletin teminatı altındadır. Devlet çocukların yaşamını korumak zorundadır. Yaşam hakkı güçsüzün güçlüden korunması, çocukların aile içi veya aile dışı cinsel,  fiziksel ve ruhsal şiddete karşı korumayı içermektedir.

Devlet ve aile çocukların sağlıklı bir şekilde büyüyebilmeleri için gereken her şeyi yapmalıdır. Gelişmek, çocukların yaş almaları ya da boylarının büyümesinden daha fazlasını ifade eder. Devlet, çocukların bedensel, zihinsel ve toplumsal gelişmelerini en doğru ve en sağlıklı biçimde garanti altına almalıdır. Anne ve baba çocukların yaşamlarından, hayatta kalmalarından ve gelişmelerinden birinci derecede sorumludur. Devlet bu süreçte her türlü bakım, koruma ve sağlık desteği ile çocukların ailelerine her türlü desteği vermelidir.

[1] Atay, s. 47.

[2] Akyüz, s. 6.