DOKTORLARIN TIBBİ MÜDAHALEDEN VEYA MÜDAHALESİZLİKTEN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU

22 Şubat 2023
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi