Cumhuriyet Savcısı

Doç. Dr. Cengiz APAYDIN

1968 yılında Ankara’nın Polatlı ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Polatlı’da tamamladı. 1985–1989 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1989–1990 tarihleri arasında İstanbul Barosu ve İstanbul Adliyesi’nde avukatlık stajını tamamladı. 1990–1992 tarihleri arasında İstanbul Adliyesi’nde hâkimlik stajını tamamladı. 1993 -1995 yıllarında Şırnak Cumhuriyet Savcılığı yaptı. 1995 -1996 yıllarında Denizli-Serinhisar Cumhuriyet Savcılığı yaptı. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı. 1996 -1997 yıllarında Ankara’da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda Askeri savcı olarak askerlik görevini yerine getirdi. 1997 -2000 yılları arasında Denizli-Serinhisar Cumhuriyet Savcılığı yaptı. 2000–2003 tarihleri arasında Giresun-Piraziz Cumhuriyet Savcılığı yaptı. 2003 tarihinde İstanbul-Ümraniye Cumhuriyet Savcılığına atandı. 2005–2006 tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi’nde 9 ay İngilizce hazırlık eğitimini ileri düzeyde bitirdi. 2003- 2008 yılları arasında Marmara Üniversitesi’nde Kamu Hukuku alanında doktora yaptı. İleri düzeyde İngilizce bilmektedir.

Hukuk sitelerinde ceza hukuku ve onarıcı adalet alanında sayısız makaleler yazdı. Suç Genel Teorisi, Kast ve Taksir, Taksirle Öldürme, Taksirle Yaralama ve Olası Kastla İnsan Öldürme Suçları, Bilişim Ceza Hukuku, Meşru Savunma Hukuku, Trafik Ceza Hukuku, Tıp Ceza Hukuku, Çocuk Ceza Hukuku, Yapay Zekâ, Polis Ceza Hukuku, Uzlaşma Hukuku, Önleyici Ceza Hukuk, Onarıcı Adalet ve Arabuluculuk alanlarında sayısız makaleler yazıp, yüzlerce konferans ve seminer vermiştir. Hem teorik hem de pratik çalışmaları olan yazar “Suçüstü ve Müracaat Cumhuriyet Savcılığı”, “Asliye Ceza Mahkemesi Duruşma Cumhuriyet Savcılığı”, “Ağır Ceza Mahkemesi Duruşma Cumhuriyet Savcılığı”, “Genel Soruşturma Cumhuriyet Savcılığı”, “Uzlaşma Bürosu Cumhuriyet Savcılığı”, “Bilişim Bürosu Cumhuriyet Savcılığı” ve “Çocuk Bürosu Cumhuriyet Savcılığı” yapmıştır. Yazar halen İstanbul Anadolu Adliyesi’nde Cumhuriyet savcısı olarak görev yapmaktadır. 2018 yılında İstanbul’da, 2019 ve 2020 yıllarında Türkiye’deki en iyi uzlaştırma Cumhuriyet savcısı ödülü aldı. Hem hukukta hem de cezada onarıcı adalet kurumlarının gelişmesine gönül vermiş ve Türkiye’de önleyici ceza hukuk çalışmalarını başlatmış bir hukukçudur.

Yazar 2022 yılında Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında Doçentlik unvanı almıştır.

Yayınlanmış Kitapları

 1. “Ceza Hukuku ve Adli Tıp Açısından Kusur Yeteneği”,
 2. “Ceza Hukukunda Doğrudan Kast, Olası Kast, Basit Taksir ve Bilinçli Taksir Kavramları”,
 3. “Taksirle Yaralama, Taksirle Ölüm ve Olası Kastla İnsan Öldürme Suçları”,

4     “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçları ve Trafik Ceza Hukuku”,

 1. “Çocuklar İçin Ceza Hukuku Bilinci”,
 2. “Meşru Savunma”,
 3. “Bilişim Suçları ve Bilişim Ceza Hukuku”
 4. Ceza Hukukunda Uzlaşma ve Uzlaştırmacılar İçin Ceza Hukuku”,
 5. Uzlaştırma ve Müzakere”,
 6. “Ceza Hukukunda Kusurluluk”,
 7. “Hukuk ve Adalet Bilinci”,
 8. “Sahte Kredi Kartı Oluşturmak ve Kullanmak Suçları”.
 9. “Yargıtay Kararları Işığında Olası Kast ve Bilinçli Taksir”.
 10. “ Sorular ve Cevaplarla Arabuluculuk”.
 11. Cumhuriyet Savcıları İçin Soruşturma Rehberi (ortak eser )
 12. “Basın, Televizyon ve Radyo Yayınlarında Cevap ve Düzeltme Hakkı, İnternette İçeriğin Yayından Çıkarılması, Engellenmesi ve Unutulma Hakkı”.
 13. “Ceza Muhakemesine Egemen İlkeler Işığında Olağan ve Olağanüstü Kanun Yolları”.
 14. “Banka veya Kredi Kartını Kötüye Kullanma Suçları”.
 15. “Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar”.

20.”Doktorların Tıbbi Müdahaleden Veya Müdahalesizlikten Doğan Cezai Sorumluluğu”.

 

Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Hakemli Makaleleri

 1. Bilişim Sistemindeki Verileri Yok Etme, Bozma Erişilmez Kılma, Değiştirme, Hukuka Aykırı Olarak Veri Yerleştirme veya Gönderme Suçu ile Bu Suretle Hukuka Aykırı Yarar Elde Etme Suçunun Değerlendirilmesi”, Terazi Hukuk Dergisi (Hakemli) 2015 tarihli.
 2. Bilişim Sisteminin İşleyişini Engelleme ve Bozma Suçları”, Ceza Hukuku Dergisi (Hakemli) 2015 tarihli.
 3. Ulaşıma Müdahale Ederek ve Araç Kullanmak Suretiyle Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçları”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (Hakemli) 2015 tarihli.
 4. “Bilişim Sistemine Girme Suçu”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (Hakemli) 2016 tarihli.
 5. Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisi ile ya da Başka Bir Nedenle Emniyetli Bir Şekilde Araç Sevk ve İdare Edemeyecek Halde Olunmasına Rağmen Araç Kullanma Suçu”, Terazi Hukuk Dergisi (Hakemli) 2015 tarihli.
 6. Olası Kast ile İnsan Öldürme Suçu”, Suç ve Ceza Hukuku Dergisi (Hakemli) 2011 tarihli.
 7. Taksirle Öldürme Suçu”, Suç ve Ceza Hukuku Dergisi (Hakemli) 2011 tarihli.
 8. Taksirle Yaralama Suçu”, Ankara Barosu Hakemli Dergisi (Hakemli) 2011 tarihli.
 9. Trafik Güvenliğini Taksirle Tehlikeye Sokma Suçu”, Legal Hukuk Dergisi (Hakemli) 2015 tarihli.
 10. “Ceza Hukukunda Taksir”, Legal Hukuk Dergisi (Hakemli) 2011 tarihli.
 11. Ceza İnfaz Sistemi ve Denetimli Serbestlik”, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, (Hakemli)   Aralık 2019 tarihli ortak eser.
 12. “Doktorların Tıbbi Müdahaleden Doğan Cezai Sorumluluğu”, Legal Hukuk Dergisi (Hakemli) 2021 tarihli.
 13. Ceza Yargılamasında Seri Muhakeme Usulü ”, Terazi Hukuk Dergisi (Hakemli) 2022 tarihli.

Hakemli Olmayan Makaleleri

 1. “Kusurluluk”, Terazi Hukuk Dergisi 2016 Nisan tarihli.
 2. “Kastın Çeşitleri”, Terazi Hukuk Dergisi 2016 Eylül tarihli.
 3. “Taksirli Suçlarda Kusurun Belirlenmesi ve Güven İlkesi” Terazi Hukuk Dergisi 2016 Aralık tarihli.
 4. “Kötü Muameleye (Şiddete) Maruz Kalan Kadın Reaksiyonunun Meşru Savunma Hukukundaki Yansımaları”, Terazi Hukuk Dergisi 2017 Ocak tarihli.
 5. “Başkalarına Ait Sahte Banka Hesaplarıyla İlişkilendirilerek Sahte Banka veya Kredi Kartını Üretmek, Satmak, Devretmek, Satın Almak veya Kabul Etmek”, Terazi Hukuk Dergisi 2017 Mart tarihli.
 6. “Üçüncü Kişi Lehine Meşru Savunma”, Terazi Hukuk Dergisi 2017 Haziran tarihli.
 7. “Ceza Hukukunda Hukuki Hata”, Terazi Hukuk Dergisi 2017 Eylül tarihli.
 8. Ceza Hukukunda Fili Hata”, Terazi Hukuk Dergisi 2017 Kasım tarihli.
 9. “Ceza Yargılamasında Uzlaştırma”, Terazi Hukuk Dergisi 2018 Mart tarihli.
 10. “Sahte Oluşturulan veya Üzerinde Sahtecilik Yapılan Banka veya Kredi Kartını Kullanmak Suretiyle Kendisine veya Başkasına Yarar Sağlama”, Terazi Hukuk Dergisi 2018 Haziran tarihli.
 11. “Mukayeseli Hukukta Meşru Savunma”, Terazi Hukuk Dergisi 2018 Eylül tarihli.
 12. “Zorunluluk Halinin Hukuki Niteliği”, Terazi Hukuk Dergisi 2019 Haziran tarihli.
 13. “İnsansız Hava Sistemlerinin ve Araçlarının Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçları Açısından Ceza Hukukundaki Yansımaları”, Terazi Hukuk Dergisi 2019 Aralık tarihli.
 14. “Cumhuriyet Savcısının Kolluğu Yönlendirmedeki Rolü”, İstanbul Anadolu Adliyesi Dergisi 2015 Ocak tarihli.
 15. “Bilişim Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçlarının Benzer Suçlarla İlgisi”, İstanbul Anadolu Adliyesi Dergisi 2017 Ocak tarihli.
 16. “Olası Kast ve Bilinçli Taksir”, İstanbul Anadolu Adliyesi Dergisi 2018 Ocak tarihli.
 17. Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu ve İçtima Sorunu Üzerine Notlar”, İstanbul Anadolu Adliyesi Dergisi 2018 Haziran tarihli.
 18. “Adalet Duygusu ve Toplumsal Yaşam”, İstanbul Anadolu Adliyesi Dergisi 2019 Ocak tarihli.
 19. “Çocuklar İçin Bakım ve Eğitim Hakkı”, İstanbul Anadolu Adliyesi Dergisi 2019 Eylül tarihli.
 20. “Cumhuriyet Savcılığının Ceza Muhakemesi Açısından Önemi”, İstanbul Anadolu Adliyesi Dergisi 2020 Ocak tarihli.
 21. “Ceza Hukuku Sisteminde Savcı ve Kolluk Arasındaki İlişki”, Ceza Muhakemesi Hukukunda Güncel Konular, editör Prof. Dr. Nur Centel, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul Nisan 2015.
 22. Suça Sürüklenen Çocuklarda Uzlaşma”, İstanbul Barosu Dergisi, Çocuk Hakları 23 Nisan Özel Yayını”, Aralık 2017.
 23. “Uzlaştırmacıların Nitelikleri”, İstanbul Barosu Dergisi, Çocuk Hakları Merkezi 20 Kasım  Özel Yayını”, Aralık 2017.
 24. “Yasak Cihaz veya Program Oluşturma, Bulundurma, Taşıma veya Satma Suçu”, Terazi Hukuk Dergisi 2020 Mart tarihli.
 25. “Çocuklar İçin Siyasi Haklar”, Mersin Barosu Dergisi, Çocuk Özel Sayısı, Mayıs  2020.
 26. 26. “Başkalarına Ait Gerçek Bir Banka veya Kredi Kartını Kart Sahibinin Rızası Olmaksızın Kullanmak veya Kullandırmak”, Terazi Hukuk Dergisi 2020 Mayıs tarihli.
 27. “Ceza Muhakemesi Hukukunun Temel İlkeleri”,  Terazi Hukuk Dergisi 2020 Haziran tarihli.
 28. Çocuklar İçin Alternatif Koruma Yöntemleri”, Türkiye Barolar Birliği, Barobirlik,  2022 Haziran tarihli.

 

 

Uluslararası Kongrelerde Yayınlanmış Makaleleri

 

 1. AL FARABI 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES held in July 21-22, 2020 in Almaty, Kazakhstan with the paper entitled “CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI”.
 2. ULUSLARARASI VAN SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

“ÖNLEYİCİ CEZA HUKUKU VE CEZA HUKUKUNA EGEMEN İLKELER”.

DOÇ. DR. CENGİZ APAYDIN

İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET SAVCISI

CEZA HUKUKU BİLİNCİ TV

HUKUK VE ADALET BİLİNCİ TV

cezahukukubilinci.org