Gençlik Projesi

2016 yılı TÜİK verilerine göre SSÇ lerin en çok yaralama olayına karışığı, 333 bin 435 çocuğun  %47,5 mağdur  %32,6 SSÇ olarak güvenlik birimlerine getirildiği, güvenlik birimlerine getirilen çocukların % 36.1 çocuğa ise yaralama suçunun isnat edildiği, Çocukların öfkelerini dışa vurmaları ve öfke kontrollerindeki yeterli bilinç dışında ceza hukuku bilincinin olmaması, SSÇ lerin bu eylemlerinin suç olduğunu bilmeleri halinde yapmayacakları, ancak  5237 sayılı TCK 4. M ” Kanunu Bilmemenin Mazeret Sayılmayacağı”   hükmü karşısında bu çocukların yargılama makamlarının karşısına çıktıkları, bir çocuğunun öğrenci olduğu