Basın, Televizyon ve Radyo Yayınlarında
Cevap ve Düzeltme Hakkı İnternette Erişim Engellemesi Unutulma Hakkı

Bu kitapta CEVAP VE DÜZELTME HAKKI İLE ERİŞİMİN ENGELLENMESİ VE UNUTULMA HAKKININ ne olduğu, hangi şekillerde KULLANILABİLECEĞİ, şikâyet dilekçesinin nasıl hazırlanacağı, iddianamenin nasıl yazılacağı, mahkeme kararının gerekçelendirilerek nasıl yazılacağı, kişilik haklarının kapsamı, hangi haberlerin veya ifadelerin cevap ve düzeltme hakkı ile unutulma hakkı kapsamında olduğu, başvuru şartları ve şekilleri tüm aşamalar örneklerle incelenerek akademik bakış açısıyla, hak ve özgürlükleri soyut olmaktan çıkararak somut hale getirmek amacıyla özellikle uygulamaya ışık tutmak ve uygulamayı sadeleştirmek için öneriler ve çözüm yolları içerir bir şekilde hazırlanmıştır.

Kitapta tamamen uygulamadaki sorunlar gözetilerek her türlü soruya cevap aranmaya çalışılmış, Yargıtay kararları ışığında basın ve internet hukukunun en önemli konuları olan ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, hukuka uygunluk nedenleri, internette erişimin engellenmesi ve unutulma hakkı tüm yönleriyle incelenmeye çalışılmıştır. Kitap sadece hukukçulara yönelik yazılmamış olup, İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ kullanan tüm şahısların okuyup anlayabileceği tarzda sade ve açık bir şekilde yazılmıştır. Şikâyet dilekçelerinin, iddianame örneklerinin, mahkeme karar örneklerinin ve Yargıtay kararlarının birlikte aşama aşama incelenmesi halinde okuyucuya geniş bir bakış açısı kazandıracağını düşüncesiyle kitabın tüm özgür düşünebilen kişilere ve toplumsal gelişmeye yararlı olmasını dilerim. Şubat 2020

Dr. Cengiz APAYDIN
CUMHURİYET SAVCISI