Doğrudan Kast, Olası Kast, Basit Taksir ve Bilinçli Taksir Kavramları

Dr. Cengiz APAYDIN

 • Suçun Unsurları
 • Kusurluluk
 • Kusurluluğu Kaldıran Haller
 • Ceza Sorumluluğunun Çeşitleri
 • Kastın Unsurları
 • Kastın Aranacağı Zaman
 • Doğrudan Kast Ve Olası Kast Ayrımı
 • Genel Kast, Özel Kast
 • Tehlike Kastı, Zarar Kastı
 • Ani Kast, Tasarlama Kastı
 • Weber Kastı
 • Kastın Belirlenmesi
 • Olası Kast Kavramı Ve Olası Kastla İşlenebilen Suçlar
 • Olası Kastta Teşebbüs
 • Kast Ve Hukuka Aykırılık Bilinci Arasındaki İlişki
 • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Düzenlenen Hukuka Uygunluk Nedenleri
 • Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sınırın Aşılması
 • Kasten İşlenen İhmali Suçlar
 • Kasten Öldürmenin Ve Yaralamanın İhmali Davranışla Gerçekleşmesi
 • Taksirin Unsurları
 • Basit Taksir, Bilinçli Taksir Ayrımı
 • Olası Kast Ve Bilinçli Taksir Ayrımı
 • Kast Taksir Kombinasyonları
 • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Düzenlenen Netice Sebebiyle Ağırlaştırılmış Suçlar
 • Kasten Yaralama Sonucunda Ölüm Meydana Gelmesi
 • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Düzenlenen Hukuki Hata
 • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Düzenlenen Maddi Hata
 • Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Hata
 • Kusurluluğu Etkileyen Hallerde Hata
 • Doğrudan Kast Ve Olası Kast Kavramlarına İlişkin En Son Yargıtay Kararları
 • Basit Taksir Ve Bilinçli Taksir Kavramlarına İlişkin En Son Yargıtay Kararları
 • Olası Kast Ve Bilinçli Taksir Kavramlarına İlişkin En Son Askeri Yargıtay Kararları