Doktorların Tıbbi Müdahaleden veya Müdahalesizlikten Doğan Cezai Sorumluluğu

Kural olarak izin verilen risk kapsamında oluşan komplikasyonlar sebebiyle doktora kusur yükletilemez. Doktorun hastayı/yaralıyı bir bütün olarak değerlendirerek tıp biliminin standartları ışığında yasal düzenlemelere uygun bir şekilde tedavi ederken meydana gelen açık ve fahiş hatalardan cezai sorumluluğu bulunmaktadır. Öte yandan izin verilen risk kapsamında uygulanan, tıp tekniğine uygun davranışlar sonucu gelişen komplikasyonlardan dolayı doktorun kusurunun yokluğu nedeniyle herhangi bir cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Tıp uygulamasına ve tıp ceza hukukuna ilişkin soruşturma ve yargılamada daha az hata yapılmasına katkı sağlamasını umduğumuz bu kitap bir önleyici hukuk çalışması olup sade ve anlaşılır bir dil kullanılmak suretiyle tıp ceza hukuku bilinci oluşturabilmesi amacı taşımaktadır.

Dr. Cengiz APAYDIN