Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçları ve Trafik Ceza Hukuku

Dr. Cengiz APAYDIN

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunumuzda yer alan önemli suçlardan birisidir. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu genel tehlike yaratan bir suçtur. Ayrıca suçun oluşumu için, fiil sonucu belirsiz sayıdaki kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olunması da aranmış olduğundan bu suç somut bir tehlike suçu niteliğindedir. Aracın sevk ve idaresinin salt trafik düzenine aykırılığı bu suçun oluşumuna neden olmayacaktır. Bu suçun oluşabilmesi için, aracın trafik düzenine aykırı olarak ve ayrıca kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde kullanılması gerekir. Bu suç, trafik güvenliği için öngörülmüş bakım ve onarımlar yapılmadan aracın trafiğe çıkarılması hâlinde de işlenebilir. Ancak bunun için ayrıca gerekli bakım ve onarımı yapılmamış aracın trafiğe çıkarılması suretiyle kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı açısından bir tehlikeye neden olunması gerekir. Keza gözlerinde ileri derecede görme kusuru bulunmasına karşın her nasılsa sürücü belgesi almış olan bir kişinin bu durumda ulaşım aracını kullanması halinde de somut bir tehlike söz konusu olduğunun kabulü gerekir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 179/1-2-3.madde ve fıkralarında üç ayrı suç türü düzenlenmiştir. Bu suçlar, genel güvenliği tehlikeye düşüren eylemleri önlemek için kabul edilmiştir. Bu bakımdan, genel tehlike suçu niteliğindedir. Birinci ve ikinci fıkralarda tehlikenin varlığı aranmış olduğundan somut tehlike suçu, üçüncü fıkra ise soyut tehlike suçu niteliğinde düzenlenmiştir.