Uzlaştırma ve Müzakere

Dr. Cengiz APAYDIN

ÖNSÖZ

Ceza hukukunda uzlaştırma kavramı hızla değişmekte ve gelişmekte olup, uzlaşma kurumunun etkinlik alanının gelişmesi uygulamada önemli ve problemli alanlar oluşturmaktadır. Yeni suç tiplerinin uzlaşma kapsamına alınmış olması önemli bir gelişme olmakla birlikte, kurumun uygulama alanının altyapı yetersizlikleri nedeniyle uygulamada ciddi sorunlara sebebiyet verdiği gözlemlenmektedir. Bu konuda önemli sorunlardan en önemlisi uzlaştırma eğitimi verenler arasında eğitim birliğinin bulunmamasından kaynaklanan uzlaştırmacı eğitimlerinin yetersiz olmasıdır.