Yargıtay Kararları Işığında Olası Kast ve Taksirle Bilinçli Taksir

Dr. Cengiz APAYDIN

 • Kast
 • Olası Kast
 • Olası Kastta Teşebbüs
 • Taksir
 • Taksirin Unsurları
 • Basit Taksir-Bilinçli Taksir Ayrımı
 • Olası Kast Ve Bilinçli Taksir Ayrımı
 • Kast-Taksir Kombinasyonları
 • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Düzenlenen Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar
 • Kasten Yaralama Sonucunda Ölüm Meydana Gelmesi
 • Olası Kastla İlgili Yargıtay Kararları
 • Bilinçli Taksirle İlgili Yargıtay Kararları