Uzlaştırma Tartışmaları Konferansı Gedik Üniversitesinde Gerçekleşti

Uzlaştırma Tartışmaları Konferansı Gedik Üniversitesinde Gerçekleşti

Uzlaştırmacılar, ilk çalıştayını yaptı, 25 bin uzlaştırmacının sorunları masaya yatırıldı

Uzlaştırmacılar, ilk çalıştayını yaptı, 25 bin uzlaştırmacının sorunları masaya yatırıldı

Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulleri Eğitim Semineri

13 Aralık 2019 tarihinde Bursa’da asliye ceza mahkemesi hâkimleri ve Cumhuriyet savcılarına yönelik “Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulleri Eğitim Semineri” gerçekleştirilmiştir.

Uzlaştırma Semineri

İstanbul Anadolu Cumhuriyet başsavcılığında uzlaştırma semineri

ÇOCUK SUÇLARINI ÖNLEMEK AMACIYLA ÇOCUKLAR İÇİN CEZA HUKUKU BİLİNCİ PROJESİ

Çocuklara yönelik risklerin gerçekleşmesini önlemek için SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE  DEVLET KURUMLARININ İŞBİRLİĞİNE, konunun öncelikle ele alınıp kamuoyu tarafından benimsenmesine, politika ve çözüm üretmek üzere KORUYUCU-ÖNLEYİCİ-DESTEKLEYİCİ hizmetlerin planlanması ve yürütülmesi kapsamında;

BİLİŞİM SUÇLARINI ÖNLEMEK AMACIYLA İNTERNET KULLANICILARI IÇIN BİLİŞİM CEZA HUKUKU BILINCI PROJESI

Bilişim sistemlerini kullananlara yönelik risklerin gerçekleşmesini önlemek için SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE  DEVLET KURUMLARININ İŞBİRLİĞİNE, konunun öncelikle ele alınıp kamuoyu tarafından benimsenmesine, politika ve çözüm üretmek üzere KORUYUCU-ÖNLEYİCİ-DESTEKLEYİCİ hizmetlerin planlanması ve yürütülmesi kapsamında;

Gençlik Projesi

2016 yılı TÜİK verilerine göre SSÇ lerin en çok yaralama olayına karışığı, 333 bin 435 çocuğun  %47,5 mağdur  %32,6 SSÇ olarak güvenlik birimlerine getirildiği, güvenlik birimlerine getirilen çocukların % 36.1 çocuğa ise yaralama suçunun isnat edildiği, Çocukların öfkelerini dışa vurmaları ve öfke kontrollerindeki yeterli bilinç dışında ceza hukuku bilincinin olmaması, SSÇ lerin bu eylemlerinin suç olduğunu bilmeleri halinde yapmayacakları, ancak  5237 sayılı TCK 4. M ” Kanunu Bilmemenin Mazeret Sayılmayacağı”   hükmü karşısında bu çocukların yargılama makamlarının karşısına çıktıkları, bir çocuğunun öğrenci olduğu