Gençlik Projesi

2016 yılı TÜİK verilerine göre SSÇ lerin en çok yaralama olayına karışığı, 333 bin 435 çocuğun  %47,5 mağdur  %32,6 SSÇ olarak güvenlik birimlerine getirildiği, güvenlik birimlerine getirilen çocukların % 36.1 çocuğa ise yaralama suçunun isnat edildiği, Çocukların öfkelerini dışa vurmaları ve öfke kontrollerindeki yeterli bilinç dışında ceza hukuku bilincinin olmaması, SSÇ lerin bu eylemlerinin suç olduğunu bilmeleri halinde yapmayacakları, ancak  5237 sayılı TCK 4. M ” Kanunu Bilmemenin Mazeret Sayılmayacağı”   hükmü karşısında bu çocukların yargılama makamlarının karşısına çıktıkları, bir çocuğunun öğrenci olduğu

Çocuklar için Ceza Hukuku Bilinci Projesi

Çocuğa özgü adli alanı ifade eden çocuk adalet sisteminin temel fikir ve amacı; adalet mekanizması ile herhangi bir biçimde karşı karşıya gelmiş ve/veya gelmeye devam çocukların, özel durumlarına uygun muameleye tabii tutulmaları, her durumda yararlarının gözetilmesi, korunması ve adalet mekanizmasının yıpratıcı süreçlerinden en az zarar ile çıkmalarıdır.