Bu Proje, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilmekte

ve Avrupa Konseyi tarafından uygulanmaktadır.

This project is co-funded by the European Union and the Council of Europe,

and implemented by the Council of Europe.

 

 

 

 

 

 

“TÜRKİYE’DE ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM (AUÇ) YOLLARININ GELİŞTİRİLMESİ”

AVRUPA BİRLİĞİ-AVRUPA KONSEYİ ORTAK PROJESİ

 

“PROMOTING ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) IN TURKEY”

EUROPEAN UNION-COUNCIL OF EUROPE JOINT PROJECT

 

 

Faaliyet 3.2 Yıllık (veya iki yılda bir) AUÇ günleri belirlenmesi

Activity 3.2 Establishing annual (or bi-annual) ADR days

 

Uzlaştırmacılar Günü

Conciliators’ Day

 

 

 

19 Haziran / 19 June 2023

 

İSTANBUL

 

Yer/Venue: Renaissance Istanbul Polat Bosphorus Hotel

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDEM / AGENDA

 

19 Haziran/June Pazartesi /Monday
 

13.30 – 14.00

 

Kayıt/Registration

 

 

 

 

14.00 – 14.20

Açılış Konuşmaları/Opening Speeches

Pınar BAŞPINAR, Operasyonlardan Sorumlu Başkan, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi

Pınar BAŞPINAR, Head of Operations, Council of Europe Programme Office in Ankara

Orhan CÜNİ, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı, Adalet Bakanlığı

Orhan CÜNİ, Deputy Director General for Criminal Affairs, Ministry of Justice

14.20-14:30 Uzlaştırma Kurumuna İlişkin Video Gösterimi/Video Screening on Conciliation Institution

 

 

 

 

14.30-14:40

Proje Tanıtımı/Project Presentation

Cemile SERTKAYA DEMİR, Kıdemli Proje Yetkilisi, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi

Cemile SERTKAYA DEMİR, Senior Project Officer, Council of Europe Programme Office in Ankara

14.40-16:00 Uzlaştırma Kurumuna İlişkin Konuşmalar ve Katılımcı Görüşleri/Discussions and Participants’ Remarks on the Conciliation Institution

 

Moderatör/Moderator

Orhan CÜNİ, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı

Orhan CÜNİ, Deputy Director General for Criminal Affairs, Ministry of Justice

 

Konuşmacılar/Speakers

Merve ÖZCAN, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanı

Merve ÖZCAN, Head of Alternative Solutions Department, Ministry of Justice, Directorate General for Criminal Affairs

 

Prof. Dr. Çetin ARSLAN-Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Çetin ARSLAN-Hacettepe University Faculty of Law

 

Doç. Dr. Cengiz APAYDIN-İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Assoc. Prof. Dr. Cengiz APAYDIN –  Public Prosecutor, Istanbul Anadolu Courthouse

 

Okşan Gülşen KÖMÜRCÜ-Uzlaştırmacı/Avukat

Okşan Gülşen KÖMÜRCÜ – Conciliator / Lawyer

16:00-17:30 Kokteyl/ Cocktail
17:30-17:45 KAPANIŞ / CLOSING