Uzlaşmada taraflardan birinin yaşı küçükse ne olur?