Uzlaştırma taraflarının sabıkalı olması uzlaştırmaya engel olur mu?

Uzlaştırma taraflarının sabıkalı olması uzlaştırmaya engel olur mu?

Uzlaştırma savcısının ifade alma, tanık dinleme, delil toplama gibi yetkileri var mı?

Uzlaştırma savcısının ifade alma, tanık dinleme, delil toplama gibi yetkileri var mı?

Uzlaşma nedir?

Uzlaşma nedir?

Uzlaştırma sağlanamazsa yapılan görüşme ve konuşmalar mahkemede delil olarak kullanılabilir mi?

Uzlaştırma sağlanamazsa yapılan görüşme ve konuşmalar mahkemede delil olarak kullanılabilir mi?