Uzlaştırma Tartışmaları Konferansı Gedik Üniversitesinde Gerçekleşti

Uzlaştırma Tartışmaları Konferansı Gedik Üniversitesinde Gerçekleşti

Uzlaştırmacılar, ilk çalıştayını yaptı, 25 bin uzlaştırmacının sorunları masaya yatırıldı

Uzlaştırmacılar, ilk çalıştayını yaptı, 25 bin uzlaştırmacının sorunları masaya yatırıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet başsavcılığında uzlaştırma semineri

İstanbul Anadolu Cumhuriyet başsavcılığında uzlaştırma semineri

CEZA HUKUKUNDA UZLAŞTIRMA

Giriş Uzlaştırma, hem ağırlıklı olarak 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253-255. maddelerinde belirtilen usul hukukuna, hem de fail ve devlet arasındaki cezalandırma ilişkisini sona erdirmesi bakımından maddi hukuka ilişkin karma nitelikte bir düzenlemedir. Nitekim Yargıtay da uzlaştırmayı karma nitelikli bir hukuki müessese olarak kabul etmektedir. Genel olarak uzlaştırma, uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle, şüpheli […]

Uzlaştırma taraflarının sabıkalı olması uzlaştırmaya engel olur mu?

Uzlaştırma taraflarının sabıkalı olması uzlaştırmaya engel olur mu?

Uzlaştırma savcısının ifade alma, tanık dinleme, delil toplama gibi yetkileri var mı?

Uzlaştırma savcısının ifade alma, tanık dinleme, delil toplama gibi yetkileri var mı?

Uzlaşma nedir?

Uzlaşma nedir?